Пиреј by Петре М. Андреевски
  • More by Петре М. Андреевски
  • See All
Пиреј by Петре М. Андреевски

Пиреј

by Петре М. Андреевски
( )( )( )( )( )(0)
0Reviews0Quotations0Notes
Description
„Пиреј е троскотна трева, а некои ја викаат и Коштрева. Ама ти колку сакаш кошкај ја, корни ја, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе се фати, ќе оживи, ќе потера. Ништо не ја ништи таа трева.“

Романот „Пиреј“ на Петре М. Андреевски е добитник на наградата „Столе Попов“ во 1980 година.

Community Stats

Has it in their library

0

Are reading it right now

0

Are willing to exchange it

About this Edition

Language

Macedonian

Publish Date

2008

Format

Paperback

Number of Pages

268

ISBN

9989551340

ISBN-13

9789989551345