Античките Македонци не биле Грци by Александар Донски
  • More by Александар Донски
  • See All
Античките Македонци не биле Грци by Александар Донски

Античките Македонци не биле Грци

by Александар Донски
( )( )( )( )( )(0)
0Reviews0Quotations0Notes
Description
Оваа книга ОБЈАВЕНА ПОСЕБНО НА МАКЕДОНСКИ И НА АНГЛИСКИ претставува одговор на Писмото до претседателот на САД Барак Обама што во 2009 година му го упатија извесен број прогрчки ориентирани учени од неколку држави во светот во кое тврдеа дека Македонија била „грчка“ и дека денешните жители на Република Македонија немаат право да се декларираат како Македонци.
Во својот Одговор Донски аргументирано и со помош на историски цитати, ги побива изнесените ставови во прогрчкото Писмото до Обама.
Книгата, со помош на македонската дијаспора, веќе масовно се шири среде политичари, медиуми, историски институции и поединци ширум светот, вклучувајќи ги и потписниците на Писмото до претседателот Обама, но и ректорите и деканите на нивните факултети, како и извесен број нивни студенти со цел тие да видат какви „експерти“ се потписниците на прогрчкото Писмо до претседателот Обама.
Во книгата се претставени и побиени сите најважни сегменти од грчката анти-македонска пропаганда!
Донски ги негира изнесените ставови на прогрчки ориентираните потписници на Писмото кои покажуваат елементарни непознавања во врска со границите на античко-македонската држава, а покажуваат непознавања и за други сегменти од македонската и од грчката историја.
Community Stats

Has it in their library

0

Are reading it right now

0

Are willing to exchange it

About this Edition

Language

Macedonian

Publication Date

2010

Format

Economic pocket edition

Number of Pages

76

ISBN

0980481384

ISBN-13

9780980481389