Alamat ng Gubat by Bob Ong
Alamat ng Gubat by Bob Ong

Alamat ng Gubat

by Bob Ong
( )( )( )( )( )(0)
0Reviews0Quotations0Notes
Description
WELCOME TO THE JUNGLE! Samahan si Tong at ang kanyang mga kaibigan sa napakasayang alamat ng kahayupan sa Saging Republic. Magkibahagi sa kuwentong garantisadong Hindi kapupulutan ng aral. At salubungin ang napakagandang bukas na naghihintay sa ating lahat! Alamat mo. Alamat ko. Alamat ng Gubat. ANG LIBRONG PAMBATA PARA SA MATATANDA!
Community Stats

Have it in their library

0

Are reading it right now

0

Are willing to exchange it

About this Edition

Language

Filipino

Publisher

Publish Date

Jan 1, 2004

Format

Economic pocket edition

Number of Pages

ISBN

A000201929

ISBN-13