Mediefilosofi by Friedrich Kittler
Mediefilosofi by Friedrich Kittler

Mediefilosofi

by Friedrich Kittler
( )( )( )( )( )(0)
0Reviews0Quotations0Notes
Description
Den tyske mediefilosofen Friedrich Kittler (f. 1943) gjør i denne boken en rekke historiske analyser av hvordan medier samler, lagrer og formidler informasjon. Kittler viser hvordan mediene leverer strukturer og formater som avgjør hva og hvordan man kan tenke. Medienes teknologiske løsninger legger rett og slett premissene for kulturen. Steintavler, skrivemaskiner, grammofoner og dvd-er er eksempler på teknologier som muliggjør svært ulike tenkesett. Kittlers poeng tilsier at man må se endringer i tankens historie i lys av kulturteknologienes historie. Dette har nødvendigvis konsekvenser for de vitenskapene som på en eller annen måte beskjeftiger seg med menneskenes forståelse av verden og av seg selv. Kittlers tekster har vakt både bifall og kontrovers i ulike medievitenskapelige og humanvitenskapelige kretser. Tekstene i denne boken er hentet fra flere tiår og spenner fra den greske antikken over den tyske romantikken frem til samtidens digitale kultur. Knut Ove Eliassens etterord gir en introduksjon til Kittlers arbeid og posisjoner for norske lesere.
Community Stats
0

Have it in their library

0

Are reading it right now

0

Are willing to exchange it

About this Edition

Language

Norwegian

Publish Date

Jan 1, 2009

Format

Economic pocket edition

Number of Pages

234

ISBN

8202302471

ISBN-13

9788202302474