Stainless Longganisa by Bob Ong
Stainless Longganisa by Bob Ong

Stainless Longganisa

by Bob Ong
(*)(*)(*)(*)(*)(2)
0Reviews0Quotations0Notes
Description
Pagkatapos ng ABNKKBSNPLAKo!, Bakit Baligtad Magbasa Ng Libro Ang Mga Pilipino?, Ang Paboritong Libro Ni Hudas, at Alamat ng Gubat, ipinagpatuloy ni Bob Ong sa librong ito ang kanyang ikalimang pagkakamali--ang magkwento tungkol sa sarili n'yang mga libro, bagay na di ginagawa ng mga matitinong manunulat. Ito ang Stainless Longganisa, mga kwento ng nagtataeng ballpen sa kahalagahan ng pagbabasa, pag-abot ng mga pangarap, at tamang paraan ng pagsusulat.</p><p>"Wow! Konti na lang ang typo!"<br />-J.K.Rowling</p><p>"Super pwede na!"<br />-Dan Brown
Community Stats

Have it in their library

0

Are reading it right now

0

Are willing to exchange it

About this Edition

Language

Filipino

Publish Date

Jul 1, 2007

Format

Paperback

Number of Pages

ISBN

9719257423

ISBN-13

9789719257424