Contiene:

* La formula dell'impossibile // I. LUKODJANOV - con E. VOJSKUNSKIJ
* Il ribelle // Evgenij MUSLIN - con Boris ZUBKOV
* Il ritorno // Ilija VARSHAVSHKIJ
* Roby // Ilija VARSHAVSHKIJ
* Cor Serpentis // Ivan EFREMOV - sull'indice come: I. EPREMOV
* Due per due // Vladimir GRIGORJEV

All Reviews

1