La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina
by Stieg Larsson
(*)(*)(*)(*)(*)(18,431)
« L’esperada segona part del thriller que ja ha atrapat més de 6 milions de lectors. »

Text de contraportada

La jove i extraordinària investigadora privada i hacker Lisabeth Salander es veu sotmesa de cop a una ferotge persecució amb la intenció d’eliminar-la. Mentre el brillant
…

Andromeda🌙 ♥'s Quote

Andromeda🌙 ♥Andromeda🌙 ♥ added a quotation
00
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi hanc marginis exiguitas non caperet. [...] Ho una dimostrazione invero meravigliosa di questa asserzione, ma il margine è troppo stretto per contenerla.
Andromeda🌙 ♥Andromeda🌙 ♥ added a quotation
00
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi hanc marginis exiguitas non caperet. [...] Ho una dimostrazione invero meravigliosa di questa asserzione, ma il margine è troppo stretto per contenerla.