Llibres Non-fiction

LIBRI-CA | 1.2k Titles | Genres
Latest forms by Non-fiction:
¿Per què disminueix l'índex de lectura? ¿Com és que els joves no llegeixen o llegeixen poc? L'escriptor francès Daniel Pennac, que també és pr...
Com una novel·la
A mig camí entre la crònica d'auto-superació i la novel·la, Haruki Murakami narra, a De què parlo quan parlo de córrer, el canvi que va suposar ...
De què parlo quan parlo de córrer
They love this Genre: