Book rankings Philosophy

Llyfrau Cymraeg | Rankings
Un nos ola leuad
Un o'r nofelau mwyaf grymus o gyhoeddwyd yn Gymraeg ers yr Ail Rhyfel Byd. Un o glasuron yr iaith Gymraeg ac un o'r nofelau gorau mewn unrhyw iaith.
Cwrs mynediad
Mae Cwrs Mynediad yn gwrs i oedolion sy'n dechrau dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau yn ne Cymru. Yn ogystal â'r llyfr cwrs hwn, mae Pecyn Ymarfer ar g...
Cwrs Sylfaen
Cwrs Sylfaen yw'r ail mewn cyfres o dri llyfr cwrs i oedolion sy'n dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau yn ne Cymru, ac mae'n ddilyniant i'r cwrs i ddechr...
Cwrs Sylfaen
Cwrs Sylfaen yw'r ail lyfr cwrs mewn cyfres o dri i oedolion sy'n dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau. Mae'r Pecyn Ymarfer hwn yn cyd-fynd â'r llyfr cwr...