Book rankings Art, Architecture & Photography

Eesti Raamatud | Rankings
Fotoloogia
Peeter Linnapi mahukas monograafia „Fotoloogia” võtab esimest korda eesti kunstiteaduses kokku fotokunsti kui kujutava kunsti ühe liigi teoreeti...
Hüvasti, kollane kass
Teos kujutab maalt pärit abiturient Aarne Veenpere viimast keskkooliaastat Tartus, suhteid korteriperenaise tädi Idaga (prototüüp Ella Jaakson), t...
Kunstilise teksti struktuur
Juri Lotmani raamatus “Kunstilise teksti struktuur” käsitletakse laiaringi kunstilise teksti struktuuri küsimusi puudutavaid teemasid: kunst kui...