Mauro Pastore

4 Books

D'amore e d'età randagi by Mauro Pastore
L'ira di un senza nome by Mauro Pastore
Nel silenzio by Mauro Pastore
Nel silenzio by Mauro Pastore
Un poeta e il suo nemico by Mauro Pastore
Un poeta e il suo nemico by Mauro Pastore