Joandomènec Ros i Aragonès

4 Books

Homo Deus by Yuval Noah Harari
21 lecciones para el siglo XXI by Yuval Noah Harari
Homo deus by Yuval Noah Harari
Sapiens: De animales a dioses by Yuval Noah Harari