Maria Teresa Orsi

28 Books

La neve di Yuzawa by Fabio Sebastiano Tana, Maria Teresa Orsi
L'intendente Sansho by Ogai Mori
Il sole si spegne by 太宰 治
Storia del Fumetto Giapponese - Secondo Volume by Cristina Mulinacci, Maria Teresa Orsi
Storia del Fumetto Giapponese - Primo Volume by Maria Teresa Orsi
Fiabe giapponesi
Narratori giapponesi moderni by Doppo Kunikida, Fumiko Hayashi, Fumio Niwa, Higuchi Ichiyō, Ibuse Masuji, Izumi Kyoka, Joji Tsubota, Junichiro Tanizaki, Jun Ishikawa, Junzo Shono, Katai Tayama, Kikuchi Kan, Mori Ōgai, Nakajima Atsushi, Natsume Sōseki, Ryunosuke Akutagawa, Shichiro Fukazawa, Shiga Naoya, Shohei Ooka, Yasunari Kawabata, Yasushi Inoue, Yokomitsu Riichi, Yukio Mishima, 太宰 治
Pianeta Giappone by Adolfo Tamburello, Maria Teresa Orsi, Mario Guaraldi, Tassone Aldo, Teruko Saito Avoli, Yasuo Watanabe
La narrativa giapponese dalla metà dell'Ottocento ai giorni nostri by Maria Teresa Orsi
La narrativa giapponese dalla metà dell'Ottocento ai giorni nostri by Maria Teresa Orsi
L'intendente Sansho (1915) by Ōgai Mori